Lĩnh vực hoạt độngĐào tạo


Công nghệ lưu trữ và máy chủ

Đào tạo về Cisco

Đào tạo về Cisco
Công nghệ lưu trữ và máy chủ

Đào tạo về Microsoft

Đào tạo về Microsoft
Công nghệ lưu trữ và máy chủ

Đào tạo về VMware

Đào tạo về VMware
Mr. Hiếu

CEO